A10

«Сотворення світу». Маловідомий Іван Франко.
Іван ФРАНКО

Автор критично осмислив цілий ряд усталених сакральних уявлень про процес сотворення світу, залучив до їх інтерпретації новітні здобутки археологічної та природознавчої науки.