Svls
Святе Вчення, ст. 109
в щодення, керуючись законами демократичної рідної держави. Є Воля рабська — вона підпорядкована ідеалам Волі чужої. Є Воля шляхетна: жодна іноземна Воля над нею не панує.

Воля любить тих, які її люблять більше, ніж своє життя. Такі люди, навіть потрапивши за грати, лишаються вільними. Вони рабами не бувають. Раб звиклий до рабського стилю життя, навіть на волі лишається рабом.

Українці сильні люди. Предки їм передали сильні м'язи, добру поставу і веселу бадьору вдачу. Їх покорити не можна. Але лагідним, хитрим обманом, їх можна заманити у сітку рабства. Це ніби було вчора: орда очолена московським офіцером Муравйовим, сунулася чорною хмарою в Україну, маючи на прапорах написи: "Воля", "Земля селянам".

І німецькі фашисти, вторгнувшись на нашу землю, рекли, що несуть Волю. Вони звільняли нас з большевицької тюрми і заганяли в тюрму гітлерівську, на якій був напис: "Праця дає Волю".

"Світська Воля — земна. Маловартісна. Головне — Божа Воля, іди в монастир, підпорядкуйся догмам, канонам і наказам архимандрита, він авторитет Божої Волі". "Воля Сталіна між нами!". Вибачте, воля Сталіна хай належить Сталінові. У нас — своя Воля! Яка — рабська чи вільна?

Рабська Воля неорганізована, невпорядкована, несамодисциплінована і неморальна, не культурна. Вона виступає проти законів рідної демократичної держави, щоб її зруйнувати. Бо руйнувати легше, ніж будувати. Воля руїнницька страшна.

Раб думає, що Воля це значить — роби, коли хочеш і як хочеш, і скільки хочеш, і ніякими законами себе не обмежуй, бо є Воля. Але навіть у тварин Воля обмежена інстинктами самозбереження. І тварина, яка не підпорядковує себе цим обмеженням, гине.

Раб іде до Волі: і чим швидше він іде до Волі, тим швидше Воля від нього віддаляється. Що ж є? Він іде до Волі неорганізовано. І вірить у Волю необмежену жодними законами. У такій Волі розпаношується дух деспотизму, свавілля, анархії, і народ стає найбільшою жертвою.

У культурного Народу — Воля культурна. Культурна Воля сама себе обороняє і втверджує законами Волі. Воля беззаконна, Воля без совісти і гідности має малу вартість. Чим більш людина у вільній державі самодисциплінована, тим більш вона вільна.

У "Мага Вірі" (День 48-ий. Сім Законів Правильного Життя, у І -му розділі) пишу: "Правильне Мислення має Волю, Мету, Відвагу". У достойного Народу Воля достойна: достойна Воля будуюча, її улюбленці вміють давати накази і вміють чітко виконувати накази від керівника, командира, начальника отримані. У них совісне ставлення до обов'язку.

Народ, який не шанує своїх законів, утверджених у своїй вільній державі — раб. Він ще не дозрів бути вільним Народом. І його легко може поневолити той чи інший вторжник. Раб повинен пробудитися: законами Волі впорядкувати мислення і дії. Щоб ніхто і ніде не сказав: "Німії, підлії раби заснули, мов свиня в калюжі, в своїй неволі".

Є в нашій демократичній державі закони, які скріплюють Волю, обороняють честь материнської мови, стоять на сторожі Духовної і Матеріальної незалежносте, весь Народ зобов'язаний ці закони в ім'я Волі шанувати.

109