Svls
Святе Вчення, ст. 111
духовного "Я". Він РУНВірою (Вірою в єдиного Господа Дажбога) облагороджений. Його "Я" не підлегле жодному в світі іноземному релігійному "Я". Він в Дажбогові і Дажбог в ньому, Дажбог— святий Дух України-Руси. "О, то Лев Силенко хоче, щоб Українці мали свого Бога? Я християнин, вірую в Христа, а не в Дажбога", і такі докори чую.

Якщо ти віриш у Христа, то дотримуйся його вчення. Христос учить: "Люби Господа Бога свого", Маттей, 22, 36-38. Розумієш, що значить "Бога свого", а не "Бога чужого"? Усім, хто йде зі мною, кажу: Бог є один, а релігій багато тому, що є багато неоднакових розумінь Бога. Отже, любити "Бога свого" значить мати своє рідне розуміння Бога, і це є святим каноном РУНВіри.

У "Біблії" весь час повторюється, що "Господь Саваот — Бог народу Ізраельського". Він має й ім'я Ягве. "Ягве (Єгова) є національним Богом зв'язаним з Його Народом частиною свого характеру, своїми зобов'язаннями, і стоїть він н такому відношенні до Ізраеля, як Шемош до Моабії", "Енциклопедія Британіка", кп. 13, стор. 106, 1973 р. Знову це цитуючи, думаю: щасливий я, що вірую в Дажбога — Господа Народу Українського. Я люблю Господа Бога свого. Я не релігійний заблуда, у мене мій Бог.


128.

3апитання. Є такі, які не без гніву говорять: Лев Силенко винайшов — видумав віру в Єдиного Дажбога, і хоче, щоб люди визнали його видумку. У "Біблії" пророки проповідують не своє слово, а слово боже, і тому люди їм вірять. Що на це скажете?

Відповідь. У Семітів (особливо в Юдеїв) 2500 років тому було поширене повір'я: "Хто говорить від себе, той власної слави шукає". І про це читаємо і в "Євангеліях". Рабини, щоб їхні видумки приймалися людьми певніше, говорили: "Слухайте, це не я говорю. Моїми устами говорить Бог Саваот. Вірте в те, що речу вам, не мої бо це слова, а Господа Народу Ізраельського". І юдеї вірили, що Пророк від Бога говорить, а не від себе.

Заратустра і Будда не були семітами. У них духовне вчення будувалося на доводах: що таке Добро і що таке Зло. І чому людям вигідно бути добрими. І люди слухали їх. І приймали їхнє вчення, або — ні.

Заратустра не казав: слухайте, не я говорю, а Бог устами моїми до вас промовляє. У наших Предків (Трипільців) була Віра: хто проповідує Добро, той натхненний Богом. А хто ширить ненависть, той натхненний Марою. Бачимо два способи проповідування Віри: семітський і індо-європейський.

Знаю: є такі, які очорнюють мене, фабрикують наклепи, глумляться над моїм вченням. Багато думаючих Українців було очорнено. Люди Тьми очорнювали Т. Шевченка, Ів. Франка, Лесю Українку. Я не думаю, що Ісус був лихою людиною. Він проповідував ті ідеї, в які щиро вірив. І за це був зневажений, наклепами очорнений. І названий "п'яницею", Маттей, 11,19. І названий "злочинцем", Іван, 18,30. І названий безбожником, тобто "богозневажником", Маттей, 26,65-66.

Тим, які кажуть, що їм Силенкової Віри не треба, бо вона є видумкою, кажу: нещасний той Народ, який сам не здібний нічого видумати, винайти, придумати. І тому

111