Svls
Святе Вчення, ст. 164

195.

3апитання. Учителю, в Івано-Франківському є чимало людей, які визнають Ваше віровчення. Я принагідно запитала католицького єпископа, бо ж колись у школі була його ученицею, що він думає про РУНВіру? Почула обурливу відповідь: "Нам секти не потрібні". Чи ми, громада РУНВіри, секта?

Відповідь. Так як і завжди, раджу входити у зміст слова, ознайомитися з його значенням. Латинське слово "секта" (сектус) значить "частина", "секція", "шлях", "спосіб", "мала група", яка порвала зв'язок з оригінальною релігією. Юдеї, які були огреченими, порвали зв'язок з православним (ортодоксальним) юдаїзмом і визнали вчення сектанта Ісуса Назарея.

У юдейській секті Ессенів формувався світогляд Ісуса. Ессени жили комуною, ніхто з них не мав права мати приватної власности. Хто приходив до Ессенів, був зобов'язаний своє майно роздати. Маєтна людина не може попасти до раю небесного.

Юнаки, які йшли до Ессенів, вивчали "Тору", не дбали про життя тата, матері, родини. Жили, як жебраки, бо ж, мовляв, птахи не сіють, не жнуть, а живуть. І людина повинна жити, як птахи небесні.

У книгах з історії релігій Світу визначено, що християнство це секта юдаїзму. Християнство, як я вже говорив, поділене на сотні сект. Найбільші з них: римо-католицька, греко-ортодоксальна, несторіянська, лютеранська. І менші: адвентисти, кальвіністи, мурмони, юнітаріяни та ряд інших. Одні визнають, що Ісус є Богом, а інші визнають, що Ісус не може бути Богом, бо ж він є Христосом, тобто Помазанцем. Та всі вони вважають себе християнами.

РУНВіра не може бути сектою. У РУНВірі нова (досі в релігіях не знана) концепція Господа, Нові Заповіді, нові Закони Правильного Життя, нові Молитви, Календар. У деяких обрядах РУНВіри відчувається обрядність наших Предків (Трипільців).

Якщо єпископ назвав РУНВіру сектою, то він це зробив тому, що недостатньо орієнтується в тих справах, про які говорить. Або вважає, що стадо, яке він пасе за дорученням Римського Архиєрея, не повинне мати зближення з РУНВірою. Він з погляду римо-католицької Віри, правий і ми, вірні РУНВіри, з погляду РУНВіри, праві.


196.

3апитання. Пане Силенко, Ви баламутите хохлів-малоросів, які вірили, як пише "Історія Русів", що вони діти біблійного Яфета, кровно споріднені з Яфетовим братом Семом (з семітами). Ви це заперечуєте. Але ж не над берегами Дніпра постала мова, культура і цивілізація Людства, а між Семітами в Єгипті. У старих книгах, які я маю, про українську культуру і цивілізацію, ніхто й не згадує. Щойно після хрещення Кияни почали знайомитися з культурою, і в церкві кожний панотець про це каже.

Відповідь.

12 тисяч літ тому найстародавніша в світі Мізинська культура була в апогеї розвитку. Виникла вона на берегах рік Десни-Дніпра і ознаменована чарівними меандрами, які й досі збереглися на деяких українських сорочках (особливо гуцульських і давніх чернігівських, київських).

164