Svls
Святе Вчення, ст. 36

Ми, українці, стільки у світі варті, скільки варта наша праця, довершена для покращення душі і тіла України-Руси. Ми повинні свідомо самі себе вдосконалювати, почавши з віри, що між словом і ділом не повинно бути розходжень. Щоб ніхто не казав: хохли слова виголошують великі, а діла здійснюють малі.

Наприклад, у нас багато говорень про любов до української мови, і це в чужинців створює думку, ніби українці великі націоналісти. Але так не є. Чужинці не догадуються, що українці мову рідну люблять, як спів солов'я, дзюркіт весняного струмка. Така любов нагадує сад, який буйно цвіте, а плодів не дає.

Замість солодких пісень про мову треба проявляти наполегливість, послідовність, діловитість, щоб вона (мова материнська) була втілена у всі сфери щодення. Щоб вона панувала в родині, на заводі, в школі, в банку, на вулиці. Щоб вона була необхідним і зручним знаряддям спілкування людей України.


23.

3апитання. Якої Ви думки про рай на небі і пекло під землею?

Відповідь. В інтернаціональних і національних релігіях є різні визначення, що таке рай і пекло. У «Біблії» написано, що рай був на землі і точно подана його територія: долина рік Тигру і Євфрату, там, де тепер Ірак.

«Новий Заповіт» рай переніс на небо. Апостол Павло пише, що він бачив, як двері на небі відчинялися, і праведники заходили в рай.

Я вірю, що перворай на землі був на території, яка тепер має назву Україна. І маю на це такі докази. Історики, археологи Англії, Індії, Америки, Франції (і їхні твердження я подаю в «Мага Вірі») визначили, що «земля, яка сьогодні зветься Україною, є Колискою Індо-Європейських народів, в якій оформився фізичний тип білої людини».

І тут (над берегами Дніпра і його приток) постала їх мова. Про Мізинську культуру, яка 11 тисяч літ тому була в апогеї розвитку, знає весь науковий світ, вона знайдена на берегах ріки Десни, її чарівні взори (меандри) відомі в Європі і Азії.

І я поставив перед собою питання: чому територія України була раєм? Щоб знайти відповідь, я пішов у світ геології. І довідався про час народження Дніпра.

Відомо: земля нашої Батьківщини після формування материків була покрита морем. Ішли сотні, сотні мільйонів літ... Вода зникала.

І Україна, маючи такий клімат, як сьогодні в Африці, покрилась буйним рослинним і тваринним світом. То Датель Буття (Дажбог) підготовляв колиску, щоб в ній виколихався тип людини Індоєвропейської. І в «Мага Вірі» оповідаю про це.

Оповідь про те, що рай на небі, а пекло під землею, не покращує людину. Та і християни вже знають, що, височенько піднявшись на небо, можна вмертвити себе: там немає чим дихати і мороз такий, як на вершинах Паміру.

Я кажу: у душі добродія Рай. У душі злодія Пекло. Щоб вийти з пекла, треба самооблагороднитися. Людина, живучи в біді чи розкошах, має Рай в душі, коли вона чесна, милосердна, добродійна. Є пекло в душі тієї людини (бідної чи багатої), яка знедолює себе злочинами, жадністю, забобонністю, зрадами, тобто нижчими жаданнями.

36