Svls
Святе Вчення, ст. 44

Всеправедний Господь ніде не сказав, що українці повинні бути гіршими людьми. Що вони не здібні мати свою Віру. А коли б Він у якійсь чужій релігії таке сказав, я би був обурений.

Жидів менше, ніж християн, але вони не хочуть бути християнами, хоч для них Ісус рідніший, ніж для нас. Вони хочуть мати свою Дорогу Життя, і хоч вона не завжди буває легкою, вони її не зраджують, щоб мати своє незалежне «Я». Орлів менше, як горобців, але орел не хоче бути горобцем. Найкраще себе почуває той, хто є сам собою.


39.

3апитання. Я читала, що 30 років тому Ви утвердили тризуб в обрамленні сонячного проміння знаменом Дажбожим, емблемою РУНВіри. Які Ваші розуміння цього символу?

Відповідь. Історик Н. М. Карамзін, оглядаючи археологічні знахідки, через помилку (а може незнання) назвав герб князів України-Руси тризубом. Що це за емблема? Звідки вона і яка її суть? У «Мага Вірі» даю широкі пояснення, а тут — коротко.

Перш за все, ця емблема не має нічого спільного з зубами. Вона така стара, як історія культури і цивілізації людства (пелазги-гіттіти-скити-кияни). І це стверджують численні археологічні знахідки. І, між іншим, ця емблема є святістю Скитського роду Гаутами Будди (Будителя).

У санскриті вона зветься «Трисута», я її назвав — Трисуття. Мене не тільки зачаровує, а й дає мені святу натхненну силу філософська розсудливість предків наших.

«Виласа Книга» (давній літопис України-Руси) пише: «Перше Триглаву поклонятися маємо і йому велику славу співаємо», 1, 11-а («Триглав — Три сутності буття»).

Скити (українці-русичі) вірили, що основу людського єства творять три суті (три глави): Нав (духовне буття), Яв (явне, матеріальне буття) і Прав (правила духовного і матеріяльного буття). І «Виласа Книга» пояснює, що буття (суті) перебувають «в єстві людини, і вони переборюють сили темряви і ведуть до добра», 15-а. І вони ознаменовані емблемою: ми її звемо Трисуття (тризуб).

У цій емблемі втілено заповіт Предків наших, який має немеркнучий зміст: розумними правилами (законами) самовдосконалюй духовну і тілесну силу, то «перебореш сили темряви і ощасливишся добром». Будова такої держави, як Україна-Русь, потребує, щоб її архітектори були добрими знавцями історії людства.

44