Svls
Святе Вчення, ст. 48

У вірі (початковій чи високорозвиненій) закодована вдача й історія духовного розвитку народу. І в цьому ми переконуємося, читаючи «Веди», «Авести», «Трипітаки», «Біблію» чи «Коран». І Пророк, який проголошує заповіді чи концепцію Господа, втілює в собі притаманності ген свого народу.

І тому японець каже, що юдейська віра йому чужа. Він сповідує японську віру (шінто), в якій проявлені святощі, культура, моральні правила, обрядність, світорозуміння і світовідчуття японського народу. І він у своїй вірі чується сам собою, йому зручно і приємно.

Отже, так я вже говорив, є віра рідна і є віра чужа. Є мати рідна і є мати чужа. Спитайте сама себе: яка для вас мати краща?

Рабини навчають своїх духовних дітей, що жид, в якого з дитячих літ був забраний юдаїзм і була йому привита чужа духовність, перестав бути жидом. Та загублений син часто повертається до свого роду, питає: хто я, з якого кореня походжу?


46.

3апитання. Тепер наші газети одні пишуть «жид», а другі — «єврей». Чи «жид» образлива назва?

Відповідь. Такої релігії, як євреїзм, немає, є юдаїзм. Слово «єврей» ханаанське. Коли Ханаани на другому березі ріки побачили (а це могло бути 3150 років тому) прибулих іноземців, вони їх назвали «ібр», що значить «зайшлі», «ті, що по іншій стороні ріки». Арамейці вимовили «ібр», як «ебреї». І звідси — «гібреї», «євреї».

Юдеї — самоназва народу. Є твердження, що плем'я мало тотем з ім'ям Єд, що значить «лев». З «Єд» й постали слова «юда», «юдея», «юдеєць». Латини казали «юдауес», а греки — «іоудаіос». Англійці вимовили, як «джю», а Українці і Поляки, як «жид». Жид — назва правильна, достойна, і її вживали Т. Шевченко, Ів. Франко і весь наш народ.


47.

3апитання. Мій знайомий у Києві на чорному ринку купив «Мага Віру», бо утратив надію отримати з Америки. Чи буде можливість видати «Мага Віру» в Україні, щоб задовольнити потребу читачів?

Відповідь. Сьогодні в Україні видавничі справи переживають кризу. Та коли до нас звернеться видавництво, готове підписати умову видання, ми допоможемо, приславши валюту на купівлю паперу. За останні два роки з України я дістав сім тисяч листів із запитанням: коли і як можна купити «Мага Віру»? Прикро, що задовільної відповіді ще не можемо дати.


48.

3апитання. Бога чи Пророка Ісуса послав Саваот-Єгова, і тому його наука Божа. Магомет посланий Аллахом. І про це він сказав арабам: «Крім Аллаха, нема Бога, а я його Пророк». Чим Ви, Лев Силенко, докажете українцям, що Ви посланий Господом Дажбогом?

48