Svls
Святе Вчення, ст. 97
приток, вперше були в Індії записані 3450 років тому. Історики визначили, що "Біблія" (П'ятикнижжя Мойсея) була написана, як я вже говорив, 2400-2500 років тому. Слово "ар'я" значить "орач" (хлібороб). А тому, що Дравиди (їх назвемо аборигенами Індії) були мандрівними пастухами і хліборобити не вміли, слово "ар'я" почало означати "благородний" (хліборобством вшляхетнений).

І подумав я: коли історики, археологи Європи вважають, що арії з берегів Дніпра прийшли до Індії, маючи вже вози і присвоєні коні (5-ть тисяч літ тому), то як звалася їхня країна? І я її умовно назвав Оріяною. Бо й літери санскритські "а" і "о" і формою і вимовою дуже схожі. І подумав: коли є Оріяна (країна орачів), то її засновником мав би бути Орь (орач, винахідник плуга, орання) — родоначальник духовного життя Трипільських племен.


118.

3апитання. Учителю Лев Силекко, оповідаючи про санскрит, Ви зазначили: "Україна - колиска Індо-Європейських Народів". І дехто глумливо каже, що ця "Силенкова видумка нічим не підтверджена, і тому не заслуговує уваги".

Відповідь. "Хто ми, де ми, звідки ми і які ми?": ще в юнацькі роки я поставив перед собою такі запитання. Шукаючи відповіді, мандрував у джунглях "історії Людства". Щоб життєву енергію повністю присвятити великій Меті, я вибрав долю самітника. Тяжка доля, але я ніколи на неї не нарікав. Вона мене не обтяжувала родинними обов'язками. Жив ощадливо, мандруючи по землях Америки, Європи, Азії. Шукав зв'язків з стародавньою Оріяною — з землею Скитії-Антії-Руси-України.

Пишучи "Мага Віру", я був суворо вимогливим до себе. Жодних тверджень не подавав, якщо вони не були добре обгрунтовані. Звертав увагу тільки на широко відомих істориків, археологів, лінгвістів. У "Мага Вірі" (у розділі "Діяманти з Храму Світової Історії") подаю, що у виданні Кембриджського університету (Англія) в томі "Історія і Культура Індійського Народу" (розділ "Арійці в Індії") пишеться, що "Трипільські керамічні вироби старіші за німецькі, на основі яких Німці будують свою негативну теорію про те, що оригінальною Вітчизмою арійців є Німеччина".

Історик Л. Пареті у книзі "Стародавній Світ" пише: "Країна, з якої арійці (оріяни) вийшли перед їхніми мандрами у Південний світ (до Індії і Месопотамії, прим. Л. С), очевидно, стверджує присутність народу однородного Індо-Європейського типу, сьогодні проживаючого на побережжі Дніпра".

Професор археології Грегем Кларк (Кембриджський університет) і професор праісторичної археології Стюарт Піггот (Единбургський університет) у книзі "Праісторичні Суспільства" виданій в 1965 році в Лондоні, пишуть: "Коли ми вертаємося тепер до важливіших областей початкового раннього хліборобського поселення, ми знаходимо існування більших зв'язків з Трипіллям (Україною), ніж із Стародавнім Сходом".

Історики вже два рази зробили перегляд історичних тверджень. Спочатку вважали, що Єгипет — Вітчизна найстародавнішої культури і цивілізації. А потім ця першість була передана в Сумерію (Месопотамія). Тепер історики, маючи "карбон-14", однозгідно

97