Svls
Святе Вчення, ст. 98
визначили, що на території України була започаткована історія культури і цивілізації Індо-Європейських Народів.

І Герберт Дж. Мюллер у книзі "Воля у Стародавньому Світі" виданій в Ню-Йорку в 1961 році, пише: "Вчені тепер вважають Україну найбільш правдоподібною Батьківщиною Індо-Європейців".

Р. С. Маюмдар (віце-президент Дека університету, Індія) і А. Д. Пузалкер (директор Бгаратия Видия Бгаван) у книзі "Історія і Культура Індійського Народу" (у розділі "Ведійська епоха"), пишуть: "Україна більше, ніж всі інші країни, може претендувати бути землею арійців (оріян, прим. Л. С). Германська домашня теорія дуже популяризована в багатьох європейських школах для расового виправдання" .

У "Мага Вірі" пишу, що оріяни (арійці) двома хвилями прибували з України до Північної Індії (5-ть тисяч і 4500 років тому), їхали вони на возах, на яких були мішки з пшеницею. Мали добрих коней. Вони перші на планеті Земля придумали воза і приручили коня. 2500 років тому Тевтони (Германи) ще не мали приручених коней. І про це пише Таціт Публій Корнелій у книзі "Германія".

Історик Дж. Гавкс і Л. Вуллі у книзі "Історія Творення Культури і Проявлення Науки — Праісторія і Початок Цивілізації" виданій в Лондоні (Англія), помістили "Карту Мандрів Народів в епоху бронзи". На карті стріли, на яких зазначені назви племен, які вийшовши з України (Оріяни), прямують на Південь. Ідуть племена Сумеріян (Кімеріян), Мітанців, Каситів, Персів, Гіттітів. Усі вони Оріяни, їхня мова Трипільська (прасанскрит).

Історик Георг Біббі у книзі "Чотири тисячі років тому", виданій в Ню-Йорку (США), помістив "Карту Правітчизни Народів" — зображена територія сучасної України, з якої вимандровують на Захід Європи Англо-Сакси, Тевтони, Латини, Ахеї (Греки).

Відомий вчений А. С. Діямонт у книзі "Історія і Оригінальність Мови" виданій в 1960 році в Лондоні (Англія), пише: "У степах Східньої Європи започаткувалась більше, ніж 5000 років тому Індоєвропейська мова, її діялекти роз'єдналися на мови, які поширили багато народів світу".

Джавагарлал Неру, прем'єр міністр Індії в книзі "Відкриття Індії" виданій в 1957 році, пише: "Арійська група походить з широких просторів Дунаю, Дніпра, Дону. Народні танці Патанів (Аріїв) дивотно нагадують танці Українців". Президент Індії С.Радгакрішнан у книзі "Індійська Філософія", пише: "Арії принесли з собою визначені поняття і вірування, які вони продовжували розвивати в Індії".

І тут я хочу деталізувати: наші Предки Трипільці (Оріяни) принесли до Індії усні пісні "Вед". У "Ведах" оспівана та природа, яка є в Україні. І про це пишуть Піггот і Кларк та інші. Пісні "Вед" зібрав (пов'язав) найстародавніший письменник Індії, що має ім'я В'яза. С. Радгакрішнан пише: "Веди" справді є найстародавнішим пам'ятником людського ума, яким розпоряджається людство.

У мові "Вед" ("Веди" написані санскритом) є багато слів таких, які українці вживають сьогодні. Деякі з них подаю в "Мага Вірі", пишучи про мову Заратустри і Будди. "Санскрит — означає аристократична мова культури", — пише філософ-гуманіст Алберт Швайцер у книзі "Індуська Мисль".

98