Uchs
Учитель Силенко, його родовід, життя і Віра в Дажбога, ст. 154
відбувається 5 і 6 серпня 72 року в місті Чикаго.

На Соборі був присутніми обговорений і затверджений Статут Об’єднання Синів і Дочок України (ОСІДУ) Рідної Української Національної Віри, який став основою для всіх наступних Статутів ОСІДУ РУНВіри. Мирослав Лозовий був Головою Статутної Комісії.

На Соборі були одноголосно учасниками прийняті Закони духовного і організаційного життя вірних РУНВіри. У «Самобутній Україні» за липень—серпень поміщена фотографія частини учасників Першого Собору, які репрезентували Громади вірних РУНВіри. Між ними є Людмила Фенько, Богуслава Коверна, проф. Добролюб Могилин, Боголюб Свириденко і його дружина Світанна, Світанна Бабич, Роман Фенько, Богдан Цапар, Богдан Тарасюк, Мирослав Чумаченко і його дружина Софія, Мирослав Лозовий і його дружина Людмила, Мирослав Марків, Михайло Черненко, Мирослав Лисенко, д-р В. Запутович, М. Орлів, М. Мирош, П. Черняк, О. Микитин та інші. На Соборі були прочитані вітання, прислані від Громад РУНВіри з Німеччини, Англії, Австралії.

Треба згадати такі прізвища вірних РУНВіри: Петро Хім’як, Осип Білоус, Анна Білоус, Іван Павлюк, М. Оношко, Григорій Топчан, М. Яворський, М. Петрочук, В. Рубан, М. Рубан, інженер Богдан Смерека, Марія Булка, М. Грушецький, О. Лисенко, П. Грушецький, О. Даценко, І. Міненко, які брали активну участь у Соборі.

На Соборі були обрані Голови відділів ОСІДУ РУНВіри. Вони склали присягу вірности Учителеві Леву Силенку як Голові ОСІДУ РУНВіри.

Після Собору відбувся обід і ширше знайомство, адже більшість учасників цього представницького зібрання бачилися вперше. Тепер їх, українців, єднала Силенкова віра в Дажбога, віра світла, милосердна, правдива.

Присутні почували себе людьми вільними, були свідками великої історичної події — Нового Духовного Народження. Між вірними РУНВіри були ті українці, які відійшли від греко-католицизму, греко-православія, баптизму. Вони бачили, що вчора їх роз’єднували чужі віри. Сьогодні Рідна Віра (РУНВіра) їх зріднила.

У «Самобутній Україні» (чч. 66—72) поміщені матеріали, пов’язані з Першим Собором — є статті Д. Моталина, М. Марківа, М. Лозового, Л. Фенько, Б. Коверної, В. Кулевич, Є. Бабич та інших.

Хвилею в Діаспорі йшла блага вість — є рідне розуміння Бога Єдиносущого, об’явлене Пророком Дажбожим. Очевидно, після цього усі зали, в яких перед цим промовляв Лев Силенко на тему Стародавньої Історії України-Руси, були тепер для Нього зачинені. Вони якщо не безпосередньо, то посередньо контрольовані архиєреями греко-католицької і греко-ортодоксної релігії. І адміністратор тієї чи іншої української установи, не маючи дозволу від пароха, не міг для Силенка надати приміщення для Доповіді.

Після Першого Собору ОСІДУ РУНВіри Лев Силенко повернувся до Вінніпега (Канада).

Жив Силенко у різних містах Канади, винаймаючи переважно в українській родині маленьку кімнату на місяць чи два. Та з осені 69 року Він зупинився на довший час у Вінніпезі. Тут винаймає кімнату біля Манітобського університету. Повідомив деяким сповідникам РУНВіри в Канаді і США, що, працюючи над «МАГА ВІРОЮ», відчув, що

154