Uchs
Учитель Силенко, його родовід, життя і Віра в Дажбога, ст. 218

52. «... Немає української православної церкви». Що сказав Добролюб Лимар тиждень перед смертю

5 листопада 83 року вірні РУНВіри врочисто відзначили 3-тю річницю відходу у Царство Духа Предків визначного жертводавця інженера Володимира Олійника. Біля його пам’ятника на Оріяні були покладені квіти щиросердечної побратимської любови. В. Олійник 28 липня 1979 р. власноручно на Оріяні написав заповіт (тестамент), що він і його дружина Мирослава складають 10000 доларів на видавничий Фонд РУНВіри. У заповіті В. Олійник написав, що відповідальним за цей фонд є Учитель Лев Силенко (оригінал цього заповіту знаходиться при Соборному Храмі Святині Матері України). З частини коштів цього фонду були видані книги: «Навчання. Пісні. Молитви» (Катехизис РУНВіри), «Гу із спірітуал Тічер Лев Силенко» («Хто є духовний Учитель Лев Силенко»), а також брошури.

Побратим В. Олійник казав, що будова Святині Матері України — справа добра, але вона заросте бур’яном, коли у Діаспорі й Україні не будуть ширитися книжки з ученням Лева Силенка про віру в Єдиного Дажбога. Потрібне проповідництво і ще раз проповідництво: видання книг і брошур ставити на перше місце, бо без цього РУНВіра не може в Україні утверджуватися.

Тепер на видавничому Фонді імені В. Олійника є більше, ніж 16000 доларів. Вони мають бути призначені на поширення РУНВіри в Україні, щоб був достойно виконаний заповіт побратима В. Олійника.

В. Олійник вірив у перемогу Силенкового вчення в Україні. Любив Учителя за Його послідовність і самовіддану працю для РУНВіри. Казав, що Пророк Силенко посланий Дажбогом звістити Світові Нову Релігію.

«Вісник» (орган православної церкви в Канаді) за 1—15 липня 83 року помістив статтю про перепис населення Канади. Зазначує, що українцям завдана кривда: українців записано «православними греками».

Статутна комісія української греко-православної церкви в Канаді хоче відкинути слово «греко», щоб було тільки «православна церква».

Але насправді немає української православної церкви. Як довести, що в українській православній церкві канони, догми, ритуали, літургія, теологічні поняття створені українцями, а не греками?

«Але ж в українській православній церкві священик читає «Євангелії» по-українському. Отже, церква українська...» — кажуть всечесні отці.

До Учителя Лева Силенка прийшли листи із запитаннями, що Він може про це сказати. Силенко відповів: «Коли літургія, створена патріархом Візантії Іоаном Златоустом, перекладена з грецької мови на українську, то це не значить, що літургія українська. Коли твір Маркса «Капітал» перекладений на українську мову, то це не значить, що цей твір український. Якщо ми здібні думати, що маємо пошану самі до себе, то ми не будемо православну церкву, створену греками, у якій нічого українського немає, називати українською. Люди не люблять плагіаторства, навіть у світі релігійного життя».

У 84 році вийшла у світ англомовна книжка „Гу із спірітуал Тічер Лев Силенко?» («Хто є духовний Учитель Лев Силенко?»). Її видання було потрібне, тому що вірні

218