Uchs
Учитель Силенко, його родовід, життя і Віра в Дажбога, ст. 220
спотворювати Ваше Святе Вчення, приписуючи собі і творячи якусь нову окремішню РУНВіру. Може постати 100 групок, і кожна з них матиме свою РУНВіру, і кожна інакше інтерпретуватиме Ваше Святе Вчення, переінакшуючи його. Одна група РУНВіри буде воювати з іншою, і кожна вважатиме себе найправдивішою. Провідник кожної групки вважатиме себе найголовнішим «отаманом». І прагнутиме інші групи РУНВіри приєднати до себе, як до Централі. І не буде між вірними РУНВіри часу на втілення в життя «МАГА ВІРИ». Сварня, гризня виснажуватиме і стомлюватиме їх. Очевидно, будуть активно діяти у цьому напрямку провокатори, підіслані архиєреями чужих релігій, які, перелякавшись РУНВіри, намагатимуться її позбавити статусу релігійної Громади і перетворити РУНВіру в товариство дослідників міфології, у спільноту народознавства, у розшарпане просвітянство. І тоді архиєреї чужих релігій скажуть: «Нікчемні холопи, «раби божіє», «со страхом і трепетом» бийте поклони Господу Саваоту, Богу народу юдейського, просіть, щоб Він Вам відпустив гріхи». І «раби божіє» не знатимуть, хто вони, ким і чому закуті в ганебне рабство.

Рідний Пророче, Ви об’явили рідні догми і канони: рідна віра рідна, а чужа — чужа. Ваші Сім Законів Правильного Життя — це свята догма благородного самовдосконалення, і до цієї української догми не доросли «німії, підлії раби», не здібні самі робити порядок у своїй душі й помислах.

Пророче, Ви Всевишнім Господом посланий. Терпіть. Жахливі зневаги і обмови сипатимуться на Вас. Терпіть і прощайте знахабнілим, розгуканим рабам. Їм більше буде імпонувати відстала форма релігії — політеїзм (багатобожжя), бо кожний матиме свого божка, щоб казати, що його божок кращий, ніж у сусіда. Таке багатобожжя точитиме душу, так, як шашель точить дерево. Але прийдуть кращі люди в Україні.

Ваше Святе Вчення приймуть і Світ Правди засвітять. І цим звеличать себе і Матір Україну, Якщо буде потреба, згадайте мої міркування і напишіть, що я, силенкиянин Добролюб Лимар, відійшов у Царство Духа Предків з поклоном до Вас».

17 лютого 84 року до Учителя Силенка потелефонувала посестра Калина, дружина Лимаря, і сказала, що вчора (16 лютого) її любий чоловік Добролюб відійшов у Царство Духа Предків.

220