Uchs
Учитель Силенко, його родовід, життя і Віра в Дажбога, ст. 240

59. «Що є з їх народу Пророк»

У всіх народів світу, як тільки до влади приходить новий провідник — чи це коронація царя чи короля, чи це обрання Президента, чи на чолі племени стає вождь, — до нього підходять видатні державні чи племенні діячі з поклоном, висловлюють готовність виконувати його розпорядження. Це ритуал організаційного порядку, дисципліни, без якої ні плем’я, ні держава не можуть існувати.

Відомо, що на Запоріжжі був ритуал: після того, як підкиданням шапок (голосуванням) був обраний отаман, запорожці підходили і грязюкою мазали йому голову, мовляв, щоб не зазнавався, ставши отаманом.

Такого самоприниження невідомо чи можна знайти на якомусь куточку планети Земля. Отаман, голова якого в грязюці, чується пригнобленим. З історії знаємо, що отаманів на Запоріжжі вибирали два-три і чотири рази на рік. І в цьому треба бачити причину, чому Запорізька Січ не перетворилася в державну організацію.

Лев Силенко у «МАГА ВІРІ» помістив оповідь «Чому потрібний культ провідника?», маючи на увазі, що українській організації потрібний порядок. Коли в державі немає порядку організаційного, вона стає нещастям для народу.

Силенко ніколи не мав приятеля чи друга. Усі, хто був і є з Ним, — це ті, які визнають Його Вчення. Зі всіма ними Він поводиться офіційно. Ні з ким близько не заприязнюється. Добре це чи зле? Добре, бо таким способом Він утримує в організації порядок і показує, що Його ставлення до всіх однакове. І зле те, що ті, які хочуть бути Його близькими друзями, кажуть, що Він диктатор, людина недоступна, їм би хотілося до Учителя ставитись по-панібратському, мовляв, усі ми колеги.

Силенко вважає: коли провідник біля себе гуртує колег, він цим насторожуватиме інших, втрачатиме ореол провідника. І про це він пише у «МАГА ВІРІ», між іншим, зазначує, що в Московитії культ провідника (царя) спричинив до перетворення Московського княжества в могутню імперію. У Московитії культ царя був збудований на зразок культу хана Золотої Орди і володаря Візантійської імперії.

Якщо українці будуть постійною критикою ослаблювати авторитети тих своїх провідників, які Україну ставлять понад усе, вони ніколи не матимуть міцної держави, і великі народи з ними не будуть рахуватися.

Який народ великий, а який малий? Великим народом є не той, який має велику територію і численне населення, а той, який дав Людству великих Світочів-Велетів духовних, Геніїв з різних ділянок науки. Конфуцій звеличив китайців, Будда звеличив Індію, Ісус звеличив юдеїв.

Дивно виглядають ті українці, у яких є культ холопа-гречкосія й існує непошана до тих українців, які духовно і розумово стоять вище, ніж звичайні люди. Там, де героєм і мудрецем є холоп, охолопщений народ не має пошани в світі. У Першу світову війну Україна покрилася отаманчиками, які воювали в ім’я демократії самі з собою і самі проти себе. І стали жертвою ленінської орди.

Чим більше Народ проявляє пошану до своїх великих синів, тим він благородніший і розумніший. І про це пише «МАГА ВІРА». Відчу ваю, що Лев Силенко є великим

240