Uchs
Учитель Силенко, його родовід, життя і Віра в Дажбога, ст. 263

65. «Ми силенкняни»

У газеті «Молодь України» (4 серпня 94 року) стаття «Силенкова віра в Дажбога» забрала сторінку. Це Відповіді Учителя Лева Силенка на Запитання головного редактора Володимира Боденчука.

Редактор В. Бойченко (м. Донецьк), прочитавши цю статтю, сказав: «Я силенкиянин». У листі пише, що стаття була передрукована великим накладом у Краматорську у вересні 94 року для навчальних закладів області. Вона зробила велике враження, і люди почали казати: «Ми силенкияни».

У будинку Спілки письменників України в Києві 20 грудня 94 року була Доповідь на тему «Від багатобожжя до однобожжя за концепцією Лева Силенка». Письменник, доктор філологічних наук С. Пінчук присутнім у залі сказав: «Я визнаю Силенкову віру в Дажбога. Я силенкиянин. Силенко привів нас до однобожжя».

Вірні РУНВіри у статтях і численних листах починають визначати зміст слова «силенкиянин» Приходять листи з різними запитаннями, думками, повідомленнями. Наприклад, студент П. Руденко з


* У книзі «Мудрість Української Правди», Навчання РУНВіри (Катехизис), виданій у Києві в 1996 році видавництвом «Обереги», є 9-й розділ під назвою «Я силенкиянин». У розділі подані цитати, взяті з багатьох листів. Тут скорочено повторюємо ці цитати, зазначуючи й прізвища їх авторів.


Києва запитує: «Хто такий силенкиянин?» Учителька Н. Кравченко з Дніпропетровська пише: «Китайці, які визнають вчення Конфуція, звуть себе конфуціоністами. Ті, які визнають вчення Будди, звуть себе буддистами. Араби, які визнають вчення араба Магомета, звуть себе магометанами. А ті, які визнають вчення юдейця Христа, називають себе християнами. Хто визнає вчення Лютера, називає себе лютеранином. Інші називають себе кальвіністами, мормонами, менонітами. Усі ці назви походять від прізвища Пророка чи релігійного реформатора. І так воно є в усіх релігіях Світу. Я визнаю Силенкову віру в Дажбога, прочитала «Святе Вчення», я силенкиянка».

«Наука Пророка Силенка навчає мене мати рідне розуміння Господа, рідне розуміння моралі і культури. І не підпорядковувати себе ідеалам чужого богорозуміння, наказам іноземних авторитетів. О, я щасливий, що я є я. Я силенкиянин», — пише О. Панасенко з м. Вінниці.

«Я вірю, що поняття, визначені у Святому Вченні Пророка Силенка, життям оправдані. Вони дають мені силу правильно орієнтуватися в оточенні і людях. Я силенкиянин», — заявляє інженер Б. Рибак з м. Харкова.

«Сповідники Силенкової Віри в Дажбога з пошаною ставляться до Заратустри, Будди, Конфуція, Ездри, Ісуса і Магомета. Але їм не поклоняються, так як буддисти не поклоняються Христові, християни не поклоняються Будді. Непоклоніння чужим святощам достойних людей не ображає.

«Нехай інші народи ходять, кожний в ім’я свого Бога, а ми ходитимемо в ім’я

263