Тридцять третій день.

"Гатавір'я" - людина, яка загубила натхнення (інспірацію). Слово "віра", "вір'я" наші предки вживали в значенні "відвага", "натхнення", "благородна задушевність".

І нарешті входимо в ядро мети. Слово "геті", "гет", "гету" означає, наприклад, у "Рик Ведах" "озброєний наступ", а в "Магабгараті" -"вогниста зброя".

"Гетувід'я" - значить утверджувати знанням, а "гетувакана" - утверджувати промовою, "вакана" (ваакати, ваакає, промовляє).

Слово "Гет Ман" означає "Наступаючий Розум", "Проявляючий Мудрість". В часи Жовтневої революції в Оріяні (Україні) духовні раби (брати-чужовіри), чадіючи несвідомістю, репетували: "Не треба нам гетьманів, не треба нам царів, не треба отаманів, обрядів і богів!"

4. А що ж вам треба? Кріпацький колгосп імени ренегата Хрущова, імени грузина Сталіна, імени жида Хатаєвича, імени тунгуса Постишева, грекині Паші Ангеліної, москвина Олекси Стаханова, німця Ернеста Тельмана і масові могили винницькі, в яких лежать діти і матері, дротом пов'язані, в затилок постріляні, і мільйони дітей, жінок, юнаків і юнок, конаючих на чорній (на найбагатшій у світі землі) у муках голодної смерти, і "геніяльний вождь світового пролетаріату Ленін", і демократична екзекуція ЧЕКА - ГПУ НКВД - МВД?

"Гетмани, гетмани, якби то ви встали, встали, подивились на той Чигирин, де ви панували". Вони в граді Кия не панували? "Грязь Москви, варшавське сміття ваші пани - ясновельможнії гетьмани!"

5. Москвини в 1613 році, вибравши москвина (сина патріярха Філарета) Михаіла Романова царем Московитії, вдарили перед ним доземні поклони і "возопили": "Бог на небі, а батюшка-цар наш на землі! Царюй над нами, бо ти наш! Нам "нужен строгий начальник" для "покорєнія нових земель і народов"".

Московський патріярх Філарет, взявши "Євангелію", прочитав московській еліті такі значущі слова: "Я сам бажав би бути відлучений від Христа за братів моїх, рідних мені по тілу" ("Євангелія", П. св. а. Павла до Римлян, 9-3).

Патріярх Філарет започаткував суто московське розуміння християнізму. Християнізм став не метою, а слухняним знаряддям в руках майстрів московської імперії. Історія вчить, що лише таке поняття віри Христової корисне для державотворення.

Виникає питання: хто москвинам шепнув,що для творення держави (будь-якої держави) необхідний культ провідника (царя, воєначальника, вождя)?

В анналах історії занотовано, що архітектами москвинського державотворення були рідняки з роду хана Багрі Мурзи, що тоді поселилися в Москві.

Монголи-радники ствердили, що там, де в родині немає культу батька, легко навіть мудрих синів розсварити і їхніми господарствами заволодіти.

1012