Сороковий день.
Сороковий день.

ТИТУЛИ І ЇХНЯ ІСТОРІЯ, 2

34. Магнат, буржуй, комісар. Я хочу сказати, що найстародавніші греко-латинські слова не створені в Греції чи Латинії, а в Оріяні (Протоукраїні). Їхній первокорінь треба шукати у санскриті.

Наприклад; наукові авторитети УВАН, НТШ, Академії Наук так званої "УРСР" однозгідно пишуть, що українцями вживане слово "пошта" позичене з чужих мов (німецької, латинської, французької).

Ні, ми, українці, не позичили слово "пошта". У німців - "пост", у латинів - "постіс", у французів - "посте".

У санскриті є слово "прста", що значить "передстоянка". Слово "прста" (прішта) створене з слів "пра" (перед) і "шта" (стояння, постій). У "Рик Ведах" поширені слова - "пріштатапа" (передстоянка тепла), "пріштасвета" (передстоянка світла). З староукраїнського (санскритського) слова "прішта" постали латинське "постіс", французьке - "посте", німецьке - "пост".

35. І слово "адвокат" не латинське, воно створене з санскритських слів "ат" і "вака". "Атвака" значить "ідучий говорити", "промовець", "той, що ваакає". Сьогодні в Індії ті індуси, які знають санскрит, вживають слова "вака" (говорить, ваакає), "вакана" (промовець), "вакас" (виказ, промова), "вакасия" (виказує, говорить), "вакту" (говорити, ректи). Старі латиняни казали "вакаре".

Слово "окуліст" (окулістика, окуляри) походить від слова "око" (брагман, виголошуючи молитву, не забуває зазначити перед "ом", що є "сварґа око" ("око" значить "дім", "вікно").

Слово "магнат" ("маґна") наші вчені також приписали латинам, чому? Тому, що вони заполонені так званою "латиноманією", традиційним европоцентризмом ("все від греків", "все від латинів").

36. Звільнившись від комплексу національної меншовартости, треба створити Український Інститут Санскритології. І подарувати світові треба нові, справді правдиві твердження про історію розвитку мов народів Західної Европи.

Слово "буржуа" значить "житель міста", "городянин", "міщанин". І особливо воно поширене у Франції. Не кожний буржуа був капіталістом, вельможею. Москвинські большевицькі капіталісти, граючи роль "оборонців світового пролетаріяту", звуть борців за волю України... "буржуазними націоналістами". Чим же слово "буржуа" гірше за слово "комісар"?

1114