Сорок восьмий день.
Сорок восьмий день.

СІМ ЗАКОНІВ ПРАВИЛЬНОГО ЖИТТЯ

(Буття – це природа. І буття – це Мислення. Природа і Мислення в Бутті. Є малорозвинене Буття і є високорозвинене Буття. Вічна (невичерпна і незнищима) самоутверджуюча Сила (Енергія) є Першоосновою несвідомого і свідомого Буття, ім’я їй – Дажбог.

У «Біблії» Бог виступає, як особистість, яка ходить, говорить, погрожує, судить, карає, милує. У «Мага Вірі» Бог безособовий, Бог – Вічна Вседисуща світла Сила, без Якої не може існувати несвідоме і свідоме буття).

Людина є творцем віри, творцем розумінь Бога, волі, моралі, культури, краси, звички. Людина є творцем свого шляху життя. Закон – це порядок. Є закони космосу, неживої і живої природи. Є закони мислення, почування, племени, держави.

Людині потрібні закони Правильного життя, щоб вона могла самовдосконалюватися. Самовдосконалення – прагнення людини покращувати себе, свій шлях життя. Там, де немає морального самовдосконалення, немає самопізнання.

Латинське слово «морес» значить «звичаї», звідси – «моральний» (звичаєвий). Щоб пізнати вдачу народу і його самобутність, треба пізнати його звичаєвість і обрядовість (культуру).

Правильне життя має Правильне Мислення, Правильне Хотіння, Правильне Виконання, Правильне Ставлення до себе і оточення, Правильне Харчування, Правильну Любов, Правильну Віру.

1. Правильне Мислення має Волю, Мету, Відвагу.

Мислення - духовна діяльність, поведінка життя людини. Людина така, яке в неї Мислення. "Говоріть щось, хочу знати, які ви є".

Мислення і почуття не відділені одне від одного. У Мисленні людини живе її Минуле, Сучасне і Майбутнє. Людина успадкувала Минуле від предків, дідів, батьків. Не маючи Минулого, вона не могла б орієнтуватися в Сучасному.

У квітах Сучасного визрівають зерна Майбутнього. (Звідки знаю, що так є? А звідки інші знають, що так не є? Інші знають так, як знають. Я знаю так, як знаю).

Мислення - слово. Немає такого Мислення, яке б нікому не належало. Правдиве містке слово має вартість, безвартісне слово не є словом. Людина безвартісних слів сама себе обезвартіснює. Мислення - хотіння людини поділитися з людиною пережитим, баченим, почутим.

Мислити - значить порівнювати, єднати, роз'єднувати, уявляти, числити, усвідомлювати. Є різні способи Мислення: дієво-наочне - виконання праці в лісі, полювання. Поняттєве - визначення поняття Бога, волі, закону. Образове - малювання, писання.

1225