A08
Слово про Великого Українця
A08

Слово про Великого Українця

Нині близько половини населення земної кулі сповідують одну з трьох світових релігій: буддизм, іслам та християнство. Всі ці релігії мають свої витоки у національних віруваннях індусів, арабів, євреїв (юдеїв). Світовими їх вважають тому, що вони вийшли за межі народів і держав, стали інтернаціональними. Проте релігійні уявлення про світ мають таку ж давню історію, як і саме людство: їхньою первісною формою були племенні або національні культи. Саме такою була віра наших Предків до хрещення Київської Русі: вони поклонялися багатьом богам. Християни називали їх язичниками, ідолопоклонниками. Але політеїзм на певному етапі властивий усім релігіям, включаючи юдаїзм, з якого постало християнство. І про це пише Енциклопедія Британіка. Насправді слово «язичник», яке часто вживають у значенні «багатобожник» (той, хто поклоняється багатьом богам), має зовсім іншу етимологію. Це стародавнє українське слово є калькою з грецького «еtnikоs», що означає «народ», «народний». Отже, «язичництво» – це народна, тобто національна релігія.

Історія засвідчує, що київські русичі не були такими упослідженим і диким народом, як їх зображають апологети Візантійської Церкви. Не секрет, що християнські обряди греко-ортодоксальної церкви багато в чому запозичені, перевтілені з давньої предківської релігії, в якій було й Різдво, й Свята Вечеря, Великдень, писанки й Зелені Свята, колядки, щедрівки, веснянки, гагілки...

Духовний Учитель Лев Силенко (відомий мислитель сучасності, відзначений багатьма міжнародними нагородами і відзнаками, визнаний одним із 100 найвидатніших українців світу, йому, як першому українцеві, присвоєно Кембріджським університетом титул «Інтелектуал світу») дав нове життя національній релігії України-Руси. Сучасний погляд на давню віру українців, незнаний світ дохристиянських звичаїв і традицій д-р Силенко подає у книзі «Мага Віра». Ця унікальна книга – плід багаторічних досліджень і роздумів, у ній зібрана інформація з давньої історії українського народу. Вивчаючи пам’ятки Індії, Іраку, Ірану, країн Близького Сходу, Лев Силенко відновлює зв’язок України з різними цивілізаціями сучасності і далекого минулого. Учитель стверджує: національна віра України-Руси має свої витоки у Трипільській культурі, що її описують найстародавніші книги світу «Веди».

Тексти «Мага Віри» та інших книг репрезентують Лева Силенка як людину, яка пройшла складний життєвий шлях із раннього дитинства мала нахил до віри предків. Йому притаманне самозречення заради відродження України та її народу. «Я – гість Дажбожий, посланий до мого народу Духом Предків, – пише про себе Л. Силенко у «Мага Вірі». – Моє життя не моє, воно є власністю мого народу, мої мислі, мої натхнення, мої інтуїції синхронізовані з колом космічного Буття, від якого залежить і доля Земної Планети, і вібрація мислення її неспокійних жителів. І коли мій народ тепер або в прийдешні століття відчує моє бачення глибинами душі своєї, він не тільки духовно оновиться, а й спрямує творення Нової Цивілізації, нової ритміки Духовного життя».

«Мага Віра» покликана відновити самосвідомість українців, позбавити їх комплексу меншовартості. Безперечною є наукова цінність цієї монументальної праці.

Свій внесок у розбудову української духовності, національної свідомості має право внести й наш співвітчизник, Великий Українець Лев Силенко – Людина з величезним запасом знань, могутньої душі, високого інтелекту, гідного Українського Народу. Титанічна праця і багатогранна творчість Лева Силенка високо оцінена Делі Університетом (Індія) і Джордж Вашингтон Університетом (США), а також Національною Академією наук України і Національною спілкою письменників України, які пропонують Великого Українця на здобуття Нобелівської Премії.

Леся ЛЕСИК,
часопис з Америки «ВІЧЕ»
Джерело: http://www.slovoor.info/